دوره

دوره تخصصی نمایندگی بیمه طبق آئین نامه 96 بیمه مرکزی

شما می‌توانید یکی از دو شیوه زیر را انتخاب و در دوره شرکت کنید.

دوره خودکار و از پیش ضبط شده

قیمت 90 هزار تومان

از مزایای دوره آفلاین این است که متقاضی در هر بازه زمانی که آزاد باشد میتواند جلسه مورد نظر را مشاهده کند و آرشیو جلسات همیشه در دسترس متقاضیان می باشد.

دوره تخصصی نمایندگی بیمه طبق آئین نامه 96 بیمه مرکزی

  • به مدت 14 ساعت  در هشت فصل می باشد که محتوا این دوره بصورت فیلم  ضبط شده می باشد.
  • پس از ثبت نام جلسه اول برای شما قابل دانلود بوده، بعد هر جلسه آزمون تستی از محتویات جلسه ی برگزارشده وجود دارد و شما متقاضی محترم باید به 80درصد سوالات پاسخ درست داده تا فایل جلسه بعد قابل دسترس باشد.
  • روند آموزش شما توسط کارشناس آموزش در تمام مراحل رصد می شود.
  • جهت باز شدن جایگاه نمایندگی و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسان ما با شما در تماس خواهند بود.

دوره آنلاین

قیمت 180 هزار تومان

از مزایای دوره آفلاین این است که متقاضی در هر بازه زمانی که آزاد باشد میتواند جلسه مورد نظر را مشاهده کند و آرشیو جلسات همیشه در دسترس متقاضیان می باشد.

دوره تخصصی نمایندگی بیمه طبق آئین نامه 96 بیمه مرکزی

  • به مدت 14 ساعت  در هشت فصل می باشد که محتوا این دوره بصورت فیلم  ضبط شده می باشد.
  • پس از ثبت نام جلسه اول برای شما قابل دانلود بوده، بعد هر جلسه آزمون تستی از محتویات جلسه ی برگزارشده وجود دارد و شما متقاضی محترم باید به 80درصد سوالات پاسخ درست داده تا فایل جلسه بعد قابل دسترس باشد.
  • روند آموزش شما توسط کارشناس آموزش در تمام مراحل رصد می شود.
  • جهت باز شدن جایگاه نمایندگی و برنامه ریزی آموزشی، کارشناسان ما با شما در تماس خواهند بود.